Polskiedane.io / POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA / Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana / BEST PROTECTION 10

BEST PROTECTION 10

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

BEST PROTECTION 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

11 maja 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001035324


REGON

525279665


NIP

8381881288

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

23


Kapitał własny

25


Zysk brutto

22


Dług

0

Zysk operacyjny

22


Aktywa

28


Zysk Netto

20

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
28
Pasywa razem
28

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
23
Koszty działalności operacyjnej
1
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
22
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
22
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
22
Podatek dochodowy
2
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
20

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Andrzej Jankowski Golubev

Od 11 maja 2023

Członek Zarządu

Robert Stępień

Od 11 maja 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAndrzej Jankowski Golubev52160.00
OsobaRobert Stępień58140.00