Polskiedane.io / REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ / Działalność agencji reklamowych / DI CONNECT

DI CONNECT

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

DI CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 maja 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001038066


REGON

525388070


NIP

5242973341

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

498


Kapitał własny

258


Zysk brutto

278


Dług

0

Zysk operacyjny

291


Aktywa

264


Zysk Netto

253

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
264
Pasywa razem
264

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
498
Koszty działalności operacyjnej
207
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
291
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
291
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
12
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
278
Podatek dochodowy
25
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
253

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Kamil Robert Stolarski

Od 24 maja 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaKamil Robert Stolarski-1100.00