Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Zakładanie stolarki budowlanej / M&M WINDOWS

M&M WINDOWS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

M&M WINDOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 czerwca 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001040572


REGON

525666110


NIP

7312081911

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

2


Kapitał własny

-8


Zysk brutto

-13


Dług

13

Zysk operacyjny

-13


Aktywa

14


Zysk Netto

-13

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
14
Pasywa razem
14

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
2
Koszty działalności operacyjnej
15
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
-13
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
0
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
0
Przychody finansowe, w tym:
0
Koszty finansowe, w tym:
0
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
-13
Podatek dochodowy
0
Zysk (strata) netto (H - I)
-13

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Anna Monika Mielczarek

Od 12 kwietnia 2024

Prezes Zarządu

Artur Marek Michalec

Od 26 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaSebastian Jan Mielczarek44050.00
OsobaArtur Marek Michalec38050.00