Polskiedane.io / WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH / Wytwarzanie energii elektrycznej / GREEN ENERGY PARK7

GREEN ENERGY PARK7

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

GREEN ENERGY PARK7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 czerwca 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001040621


REGON

525511866


NIP

9671466701

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

5


Zysk brutto

-0


Dług

11

Zysk operacyjny

-0


Aktywa

16


Zysk Netto

-0

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
16
Pasywa razem
16

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty działalności operacyjnej
0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-0
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-0
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-0
Podatek dochodowy
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Magdalena Kijewska

Od 6 czerwca 2023

Członek Zarządu

Grzegorz Kwiatkowski

Od 6 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMagdalena Kijewska-120.00
OsobaGrzegorz Kwiatkowski51130.00
FirmaNord-green Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -150.00