Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw / APPLE-TRANS GROUP

APPLE-TRANS GROUP

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

APPLE-TRANS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 czerwca 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001041859


REGON

525579930


NIP

5214023722

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

6878


Kapitał własny

1031


Zysk brutto

1129


Dług

9

Zysk operacyjny

1158


Aktywa

1728


Zysk Netto

1026

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
1728
Pasywa razem
1728

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
6878
Koszty działalności operacyjnej
5720
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1158
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1158
Przychody finansowe
147
Koszty finansowe
176
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1129
Podatek dochodowy
103
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1026

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Mateusz Kusiak

Od 14 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMateusz Kusiak32190.00
OsobaAngelika Kinga Derenowska Kusiak31110.00