Polskiedane.io / NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ / Naprawa i konserwacja maszyn / EMES POLSKA

EMES POLSKA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

EMES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

19 czerwca 2023


Kapitał zakładowy

10 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001042555


REGON

525610769


NIP

8971923817

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

1141


Kapitał własny

267


Zysk brutto

285


Dług

0

Zysk operacyjny

282


Aktywa

281


Zysk Netto

257

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
281
Pasywa razem
281

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
1141
Koszty działalności operacyjnej
858
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
282
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
282
Przychody finansowe
6
Koszty finansowe
4
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
285
Podatek dochodowy
28
Zysk (strata) netto (I-J-K)
257

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Ryszard Skorupski

Od 19 czerwca 2023

Członek Zarządu

Filip Marcin Mikus

Od 19 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaRyszard Skorupski42050.00
OsobaFilip Marcin Mikus42050.00