Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt / BINOVA-POL

BINOVA-POL

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

BINOVA-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

7 sierpnia 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001043206


REGON

526032547


NIP

7432048193

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

80


Kapitał własny

5


Zysk brutto

-78


Dług

0

Zysk operacyjny

-78


Aktywa

91


Zysk Netto

-78

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
91
Pasywa razem
91

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
80
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
158
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-78

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Zbigniew Krawczyk

Od 7 sierpnia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaZbigniew Krawczyk47050.00
OsobaDorota Teresa Krawczyk48050.00