Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / KIOS POLSKA

KIOS POLSKA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

KIOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

23 czerwca 2023


Kapitał zakładowy

10 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001043694


REGON

525659280


NIP

8133899759

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

9


Zysk brutto

-1


Dług

9

Zysk operacyjny

-1


Aktywa

18


Zysk Netto

-1

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
18
Pasywa razem
18

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
1
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
0
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-1

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Oksana Hushchuk

Od 23 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaOksana Hushchuk42050.00
OsobaOleksandr Hushchuk41050.00