Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE / Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie / M&B MINING

M&B MINING

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

M&B MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 czerwca 2023


Kapitał zakładowy

100 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001043928


REGON

525671280


NIP

6521753076

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

1069


Kapitał własny

296


Zysk brutto

217


Dług

0

Zysk operacyjny

217


Aktywa

568


Zysk Netto

196

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
568
Pasywa razem
568

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
1069
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
852
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
21
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
196

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Jarosław Andrzej Bumbar

Od 26 czerwca 2023

Prezes Zarządu

Mateusz Tomasz Noszczyk

Od 26 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMateusz Tomasz Noszczyk32050.00
OsobaBożena Dorota Bumbar54050.00