Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego / LITARA ENERGY

LITARA ENERGY

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

LITARA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 czerwca 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001043982


REGON

525695671


NIP

8971924225

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

3


Kapitał własny

-45


Zysk brutto

-50


Dług

0

Zysk operacyjny

-50


Aktywa

3


Zysk Netto

-50

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
3
Pasywa razem
3

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
3
Koszty działalności operacyjnej
53
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-50
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-50
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-50
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-50

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Yekaterina Chistova

Od 29 września 2023

Członek Zarządu

Alena Darashevich

Od 29 września 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaYekaterina Chistova36050.00
OsobaAlena Darashevich60050.00