Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW / Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne / SCRAPOL

SCRAPOL

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

SCRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

11 lipca 2023


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001046351


REGON

525821650


NIP

5581881481

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

50


Zysk brutto

0


Dług

0

Zysk operacyjny

0


Aktywa

50


Zysk Netto

0

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
50
Pasywa razem
50

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
0
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
0
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Joanna Katarzyna Walczak

Od 11 lipca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAdam Wolski-050.00
OsobaKamila Genowefa Krajniak-050.00