Szymon Piotr Boniecki

Data urodzenia: January 12, 1984

Obecne organizacje

MONTERAIL

Członek Zarządu:

  • od 23 września 2013

Udziałowiec:

  • od 1 lutego 2012 do 23 września 2013 - 21 udziałów o łącznej wysokości 1.050,00 zł
  • od 23 września 2013 do 30 marca 2016 - 30 udziałów o łącznej wysokości 1.500,00 zł
  • od 30 marca 2016 do 25 września 2023 - 35 (trzydzieści pięć) udziałów o łącznej wysokości 1.750,00 zł (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych

Historyczne organizacje

DROIDS ON ROIDS

Udziałowiec:

  • od 29 marca 2011 do 10 czerwca 2014 - 80 (osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych

FUNDACJA CZYŚCIUTKO

Członek Zarządu Fundacji:

  • od 23 grudnia 2014 do 15 stycznia 2019

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 1. Średni wiek: -.

Bartosz Rega

Połączeń: 1