Agnieszka Ewa Jasińska

Data urodzenia: December 12, 1978

Obecne organizacje

BIOCELLLAB

Prezes Zarządu:

  • od 29 listopada 2019

Udziałowiec:

  • od 29 listopada 2019 - 70 udziałów o łącznej wartości 3500 zł. (trzy tysiące pięćset złotych)

NEWSKINSOLUTIONS

Prezes Zarządu:

  • od 2 marca 2021

Udziałowiec:

  • od 2 marca 2021 - 90 udziałów o łącznej wartości 4500,00 zł

STOWARZYSZENIE T.1 DANCE

Rada nadzorcza:

  • od 22 marca 2017

Historyczne organizacje

BIOSKINLAB

Członek Zarządu:

  • od 22 lipca 2019 do 2 marca 2022

Udziałowiec:

  • od 22 lipca 2019 do 2 marca 2022 - 45 udziałów o łącznej wartości 2.250,00 złotych

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 8. Średni wiek: 46.5.

Beata Narojczyk

Lat: 47. Połączeń: 1