Roman Sadowski

Data urodzenia: March 29, 1954

Obecne organizacje

STOWARZYSZENIE AZYMUT MAZOWSZE

Rada nadzorcza:

  • od 31 maja 2010

WIĄZOWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

Skarbnik:

  • od 30 listopada 2011

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 6. Średni wiek: 50.8.

Sergiusz Wysocki

Połączeń: 1