Mirosława Tomkowiak

Data urodzenia: January 7, 1980

Obecne organizacje

STOWARZYSZENIE LOTNICTWO.NET.PL

Rada nadzorcza:

  • od 31 maja 2010

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 6. Średni wiek: 41.75.

Krzysztof May

Lat: 35. Połączeń: 1