Bożena Jońca

Data urodzenia: November 6, 1967

Obecne organizacje

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY POSZKODOWANYM W POWODZI MIESZKAŃCOM GMINY GORZYCE "POWODZIANIE" W GORZYCACH

Rada nadzorcza:

  • od 8 lipca 2010

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 5. Średni wiek: 65.2.