Andrzej Bronisław Rękawek

Data urodzenia: July 7, 1957

Obecne organizacje

FUNDACJA "POMAGAMY"

V-prezes Zarządu Fundacji:

  • od 26 maja 2010

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 5. Średni wiek: 73.

Jerzy Bielecki

Lat: 83. Połączeń: 1