Łukasz Chawchunowicz

Data urodzenia: March 15, 1980

Obecne organizacje

CBM

Udziałowiec:

  • od 26 lipca 2023 - 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych)

CLEDO SYSTEMS

Prezes Zarządu:

  • od 3 czerwca 2019

Udziałowiec:

  • od 3 czerwca 2019 - 751 udziałów o łącznej wysokości 37.550,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych)

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 4. Średni wiek: 52.25.

Tomasz Chawchunowicz

Lat: 41. Połączeń: 1

Bogusław Jan Pliszka

Lat: 65. Połączeń: 1

Paweł Chawchunowicz

Lat: 39. Połączeń: 1

Anna Chawchunowicz

Lat: 64. Połączeń: 1