Maciej Szafrański

Data urodzenia: October 21, 1971

Obecne organizacje

FUNDACJA HARCERSTWA CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Rada nadzorcza:

  • od 26 maja 2011

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 3. Średni wiek: 52.

Marek Tadeusz Boraczyński

Lat: 61. Połączeń: 1