Adam Gajewski

Data urodzenia: December 27, 1980

Obecne organizacje

WADORYU KARATEDO POLSKA

Rada nadzorcza:

  • od 31 maja 2010

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 5. Średni wiek: 60.2.

Romana Romualda Romanowska

Lat: 75. Połączeń: 1