Paweł Chawchunowicz

Data urodzenia: February 6, 1985

Obecne organizacje

CBM

Prezes Zarządu:

  • od 26 lipca 2023

Udziałowiec:

  • od 26 lipca 2023 - 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych)

Powiązania

Połączeń bezpośrednich: 3. Średni wiek: 49.666666666666664.

Tomasz Chawchunowicz

Lat: 41. Połączeń: 1

Łukasz Chawchunowicz

Lat: 44. Połączeń: 1

Anna Chawchunowicz

Lat: 64. Połączeń: 1