Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM / Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania / SUKCES SP. Z O.O.

SUKCES SP. Z O.O.

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

SUKCES SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

22 czerwca 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001043323


REGON

525647459


NIP

9662178871

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

5


Zysk brutto

-0


Dług

0

Zysk operacyjny

-0


Aktywa

5


Zysk Netto

-0

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
5
Pasywa razem
5

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Koszty działalności operacyjnej
0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-0
Pozostałe przychody operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Mieczysław Ilkowski

Od 22 czerwca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMieczysław Ilkowski71010.00
OsobaUrszula Ilkowska47090.00